A torinói lepel

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

A torinói leplen (vagyis Jézus halotti leplén) lévő képmás egy halálra kínzott ember megismételhetetlen „fényképszerűsége”. Ez az ember mérhetetlenül nagy kínokat állt ki: arcul ütötték, pálcával verték, római korbáccsal ostorozták, tövissel koronázták, elesett, keresztre szögezték, az oldalát pedig lándzsával szúrták át. A kínszenvedésnek a torinói leplen megőrződött képe a legkisebb részletekig megegyezik Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának evangéliumi leírásaival.

A vér beleivódott a lepel szerkezetébe, erős, sötét foltokat hagyva rajta. A test képmása csak a szálak felszínén van, halványan. A vérrögök a leplen sértetlenek. Ez arról tanúskodik, hogy Jézus testét nem vették ki a lepelből. Ellenkező esetben rajta lennének annak nyomai, ahogy a testet elválasztották a szövettől. A test titokzatos módon áthatolt a leplen, melybe bele volt göngyölve, és rajta hagyta fényképészeti negatív tükörképét. Egyedül a hit mondja meg nekünk, hogy ez a feltámadás pillanatában történt.

1978-ben a torinói leplet sokféleképp megvizsgálta a többségében amerikaiakból álló STURP (The Shroud of Turin Research Project) tudóscsoport. A legújabb, összesen több mint száz tonna súlyú tudományos technikai eszközöket alkalmazták, amelyeket az Egyesült Államokból hoztak el erre a célra. Mintegy 120 órán át mindenféle módon vizsgálták a torinói leplet. Többek között lefényképezték mesterséges megvilágítással és ernyőn keresztül, fényképeket készítettek láthatatlan ultraibolya és infravörös fénynél, készítettek róla röntgen-, radiográf és spektroszkopikus felvételeket is. Digitális fényképeket is felhasználtak, valamint a makro- és a mikrofényképészetet. Így az egész torinói leplet a legapróbb részletekig megvizsgálták.

A teljes történet

 

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86