Állandóan igyekezni

Szerző: Marián Kováčik

Amikor a Szeressétek Egymást! cikkeit lektorálom, akkor a fiataloknak szánt, a tisztaságról, a házasságra való felkészülésről szóló cikkeket, valamint a tanúságtételeket, pl. a kábítószerfüggés poklát megjártak tanúságtételeit olvasva néha azon kapom magam, hogy kicsit irigylem ezt a generációt. Jó értelemben. Irigyellek titeket, fiatal olvasóink, hogy van, aki elmondja nektek ezeket a dolgokat, s hogy világos és igaz állásfoglalásokat olvashattok róluk. Másrészt viszont sajnálom, hogy olyan sok veszély leselkedik rátok, főleg a média, az internet, a különböző társaságok részéről… Épp ezért rajtatok áll, akik olvassátok ezt a lapot, és az olvasottak szerint próbáltok élni, hogy terjesszétek – kínáljátok fel barátaitoknak, osztálytársaitoknak. Hogy a környezetetekben minden emberhez eljusson az egészséges tanítás jó tápláléka, mely örömhöz, békéhez, boldogsághoz vezet. Végül pedig az örök életre Jézussal.

Amikor ezt a számot olvastam, amelyet most a kezetekben tartotok, főként az tudatosult bennem, milyen kiváló felkészítés a házasságra a lap teljes tartalma. Mindegyik cikk ugyanis egy olyan életmódra vezet rá, melynek nem az élvezet az alapja, hanem a jó tulajdonságok, és végső soron az egész ember állandó formálására irányul, hogy képes legyen komoly és érett döntéseket hozni, beleértve a házasságkötést vagy a megszentelt élet valamely közösségébe való belépést. Mily nagy szüksége van társadalmunknak olyan emberekre, akik tudják és akarják vállalni a felelősséget nemcsak a saját életükért, hanem más emberek életéért is! Ha a mai fiatalok vonakodnak a házasságkötéstől, ez gyakran annak a következménye, hogy nem tudnak felelősséget vállalni.

XVI. Benedek pápa a Sacramentum caritatis kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában emlékeztet a szinódus tanácsára, hogy „tekintettel a kulturális körülmények bonyolultságára, melyek között az Egyház sok országban él, (…) a lelkipásztorok igen nagy gondot fordítsanak a jegyesoktatásra és annak előzetes kiderítésére, hogy a jegyesek tisztában vannak-e a házasság szentsége érvényességének elengedhetetlen feltételeivel. Ennek komoly megvizsgálása elkerülhetővé teszi, hogy két fiatal pusztán érzelmi indítékból vagy felszínes meggondolással olyan felelősséget vállaljon, melyet később nem tudnak viselni” (29). Meggyőződésem, hogy a lap szövegeiből fakadó tanulság elfogadása minden fiatalnak segítségére lehet a helyes és felelősségteljes döntéshozásban, nemcsak a házasság terén, hanem az élet minden területén.

Imádkozzunk hát egymásért, hogy minden döntésünket úgy hozzuk meg, és minden lépésünket úgy tegyük meg, hogy egyre közelebb jussunk a mennyek országához.

Marián Kováčik

korábbi vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86