Árnyaktól és képektől az igazsághoz. Boldog J. H. Newman megtérése

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

2010. szeptember 18-án XVI.  Benedek pápa boldoggá avatta J. H. Newman bíborost, az Egyház történelmének egyik legjelentősebb megtérőjét. Newman intellektuális és szellemi zseni volt, ugyanakkor mély és alázatos hitű ember. Filozófiai és teológiai írásai az emberiség legnagyobb kincseihez tartoznak.

Boldog John Henry Newman bíboros 1801. február 24-én született a londoni Old Broad Streeten. Apja bankár volt, édesanyja pedig egy Angliába emigrált francia protestáns családból származott. A hat testvér közül John Henry volt a legidősebb (két öccse és három húga volt). A gyermekek anyjuktól és nagyanyjuktól az egyszerű, bizalommal teljes vallásosságot tanulták. John Henry elmondta, hogy bár a Szentírás mindennapi olvasására buzdították őt, 15 éves koráig semmilyen vallási meggyőződése sem volt.

Hitválság és első megtérés

A rendkívül tehetséges Johnt édesapja liberális anglikán szellemben nevelte. Amikor tizennégy éves lett, olyan könyvek kerültek a kezébe, amelyek kétségbe vonták a Szent-írás hitelességét, támadták az Egyházat, elutasították a csodák létezését és a lélek halhatatlanságát. E keresztényellenes könyvek hatására tizenöt éves korában John megszűnt Istenben hinni. Aztán 1816 őszén egy radikális változás történt a fiú életében. Találkozott egy kiváló anglikán prédikátorral, aki jó könyveket adott neki. Ennek köszönhetően Newman túljutott hitének válságán, és elhitte, hogy van örök élet. Bizonyos lett abban, hogy létezik egy transzcendens Isten, aki a lelkiismereten keresztül szól az emberhez, s akitől az ember üdvössége függ. Mivel John Henry katolikusellenes protestáns szerzők könyveit olvasta, sajnos átvette a nézeteiket, hogy a pápa az Antikrisztus, a Katolikus Egyház pedig egy lezüllött babonás társaság.

Megtérése után a tizenöt éves John magánfogadalommal elkötelezte magát a cölibátus mellett. Gyakran járult az Eucharisztiához, mindennap imádkozott, állandóan tudatosította, hogy Isten jelenlétében él, elmélkedett a Szentírás szövegei fölött, szüntelenül küzdött magában a büszkeség, a hiúság, a szexuális kísértések ellen, uralkodott az érzelmein és a vérmérsékletén.

A teljes történet

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86