Mindvégig szerette őket (Jn 13,1)

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Jézus Krisztus ránk hagyta kínszenvedésének és halálának megrázó képét meggyötört testének lenyomatán azon a leplen, amelybe testét göngyölték, miután levették a keresztről, hogy eltemessék. A törvényszéki orvosok állítása szerint Jézus teste nem volt 36 óránál hosszabb ideig a sírban, mivel a lepelről hiányoznak a halál utáni bomlás nyomai.

Jézus arca

A keresztre feszített Jézus arca a torinói leplen elbűvöl szépségével és isteni titkának mélységével, holott számos seb van rajta, megduzzadt a járomcsontja, megdagadt a jobb arca, és a botütések következtében eltört az orrsövénye is. A hajszálak között vérrögök láthatók, a bőrön lévő szúrt sebek miatt. A homlokon egy nagy, hármas alakú vérrög látható. Ugyanígy a hajat és a szakállt is vér áztatta. A felső bőrréteggel együtt kitépett haj nyomai is megfigyelhetőek. Az evangéliumban ezt olvassuk: „A fejét náddal verték, leköpdösték” (Mk 15,19); „Majd arcul ütötték” (Jn 19,3). A zsidók így bántak az istenkáromlókkal, és Jézust istenkáromlásért ítélték el – azért, mert Istennek tartotta magát. A nagy testi és lelki szenvedés ellenére Jézus arcáról Isten békéje sugárzik. Ez arról tanúskodik, hogy Jézus Isten volt, és hogy ezt a szörnyű gyötrelmet a szenvedés és a halál értelmetlensége fölötti végső győzelem tudatában viselte el.

Tövissel koronázás

„A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették” (Jn 19,2). Ezt a kínzást direkt Jézusnak találták ki. Egyetlen történelmi forrásban sem található említés a keresztre feszítés előtti ilyesfajta kínzásról. A torinói leplen látszik, hogy Jézus koponyája sok helyen vérzett. Ez a vér a pozitív képen foltok formájában látható. Annak következtében keletkeztek, hogy a töviskoszorú átszúrta a fejen lévő ereket. A töviskorona süveg alakú volt, és az egész fejet befedte. A sebészek 13 tövis okozta sebet számoltak meg a homlokon és további 20 sebet hátul, de feltételezéseik szerint összesen mintegy 50 seb lehetett. Mivel a fejbőrön idegvégződések és erek egész hálózata található, a töviskorona szörnyű fájdalmat és vérzést okozhatott. „Ha figyelembe vesszük, hogy a fejbőr 1 cm2- én több mint 140 fájdalomérzékelő pont van, el tudjuk képzelni azt a borzalmas szenvedést, amelyet Krisztus ez alatt a szörnyű koronázás alatt kiállt” – írta L. Coppini, a Bolognai Egyetem Anatómiai Intézetének igazgatója. A vizsgálat kimutatta, hogy a vérző helyek megegyeznek a fejen található hajszálerek és erek anatómiájával. Újabb bizonyítéka ez a torinói lepel hitelességének, hiszen a keringési rendszert csak 1593-ben írták le és vizsgálták át.

A teljes történet

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86