biografie

biografie
 • A római főrabbi megtérése
 • A zsidó hittanon azt tanították, hogy Jézus káromolta az Istent, mert ember létére Istennek tartotta magát, s ezért kereszthalálra ítélték.

 • Titanic 1912: gőg kontra bizalom az Úrban
 • A Titanic sorsa nem csupán egy tragikus szimbóluma annak, hogyan végződhet az emberi értelembe vetett bizalom. Nem csupán egy illusztrációja az emberi nemtörődömségnek, mely abban nyilvánult meg, hogy azon az 1912. április 14-éről 15-ére virradó éjszakán a zenekar egészen a végsőkig játszott. A Titanic utolsó, drámai órái a keresztény hit és a hívő emberek hősies helytállásának nagy tanúsága is.

 • Hermann Cohen megtérése
 • Ez a történet Hermann Cohen (1820 – 1871), a zsidó származású, híres zongoraművész megtéréséről szól. Hermann Cohen a párizsi felső tízezerhez tartozott a romantika korában; csodált és elismert virtuóz volt. Híres előadóművészként néhány évet dorbézolással és a szeszélyei kielégítésével töltött. Liszt Ferenccel barátkozott, George Sanddal találkozgatott. 1847. augusztus 28-án megkeresztelkedett, és felvette az Ágoston Mária Henrik nevet.

   

  Azon a napon új életet kezdett…

  Isteni érintés

 • Megváltoztatta a történelmet
 •  

  II. János Pál pápasága megváltoztatta emberek millióinak öntudatát és szívét, ezzel pedig a világ történelmének folyását. Ezért lett a kereszténység kétezer évének egyik legfontosabb pápasága az övé.
 • II. János Pál pápa közbenjáró imádságának ereje
 •  

  A hívek körében már több II. János Pál közbenjárására bekövetkezett csodás gyógyulás emléke él. Szeretnénk ezekből kettőt bemutatni.
 • II. János Pál életszentségre vezető útja
 •  

   János Pál életszentségének alapja a mindennapi imádság és kereszthordozás, a mélyen átélt hit: így járt a parancsolatok és az Evangélium útján. Ahhoz, hogy megértsük II. János Pál belső világát, nyomon kell követnünk életének történetét, meg kell ismernünk azt a környezetet, amelyben jelleme és hitélete fejlődött.
 • Egy kéz a pisztolyt fogta, a másik kéz a golyót vezette
 • „1981. május 13-án a pápa ellen elkövetett merényletkor a gondviselő Isten csodálatos módon megmentett a haláltól. Az, aki az élet és a halál Ura, meghosszabbította az életemet, mondhatni, újból odaajándékozta nek-em.” (II. János Pál végrendelete).

 • Szabad-e önkielégítést végezni
 •  

  Hát hogyne szabadna, hiszen ezt állítja a „Bravo” és más erkölcsromboló újságok. Véleményük szerint az önkielégítés éppen olyan természetes, mint a könny vagy nyálelválasztás, azzal a különbséggel, hogy az önkielégítés még testi gyönyörrel is jár. Próbáljuk meg tetten érni, hogy hol van a hazugság ebben az állításban.
 • Kétféle magatartás Emil Zola és Alexis Carrel
 • Egy évszázadon át próbálták a Lourdes-i jelenések ellenségei elhitetni az emberekkel, hogy a jelenések nem léteznek, Lourdes vallási fanatizmus helye, a katolikus papság által szervezett csalás és illúzió.

 • Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság Apostola
 • A harmadik évezred első szentjének, Szt. Fausztina nővérnek mondta Jézus: “Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám”. Fausztina Naplójában Jézus mindannyiunkat hív, hogy merítkezzünk meg irgalmában, bízzunk megbocsátó szeretetében. Bőséges kegyelmet ígér azoknak, akik irgalmára hivatkozva folyamodnak hozzá.

 • Fausztina nővér közbenjárására történt csodák
 • Fausztina nővér boldoggá avatására csak azután kerülhetett sor, hogy 1981-ben csodálatosan meggyógyult a Massachusetts állambeli Mureen Digan. Csaknem 21 évvel később, 1999. december 20-án pedig már Boldog Fausztina nővér közbenjárására történt újabb csodát is kihirdették: 1995-ben csodálatosan meggyógyult a Baltymore-ban élő Ronald Pytel atya.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86