Egyház

Egyház
 • Az Eucharisztia gyógyító ereje
 • Ha hittel és tiszta szívvel veszünk részt a szentmisén, ott élhetjük meg a legtökéletesebben üdvösségünk titkát: Krisztus győzelmét a gonosz, a bűn és a halál felett. Krisztus az ő szeretetével épp ekkor változtatja és gyógyítja meg megsebzett szívünket és kapcsolatainkat. Ha a szentmisén átadjuk neki magunkat és azokat az embereket, akikért imádkozunk, az Üdvözítő képes meggyógyítani a legsúlyosabb sérüléseket és kiszabadítani a legnagyobb rabságból.

 • Az amszterdami jelenések
 • „Újra látom a keresztet, mely a világ közepén áll. Az Asszony hívja fel rá a figyelmemet. El kell fogadnom, mégis elfordítom a fejem. Olyan ez, mintha az egész emberiség lennék, mintha elutasítanám a keresztet. »Nem — mondja az Asszony —, el kell fogadni, és középre állítani.«”

 • Abszurd dolog nem hinni Istenben
 • Mindazokhoz, akik úgy élnek, mintha Isten nem létezne, vagy elutasítják Isten létezését, ezt a figyelmeztetést intézi a Teremtő: „Az esztelen így szól szívében: »Nincs Isten!«” (Zsolt 53,2)

 • A feltámadás két tárgyi bizonyítéka
 • A zsidó hagyomány szerint a bíróságon két tanú kellett a vallomás hitelességének igazolásához. S ebben az esetben is van két tanúnk – János és Péter, valamint két bizonyítékunk is – két vászondarab: a torinói lepel és a manoppellói kendő, a feltámadás két tárgyi bizonyítéka

 • Mítoszok a középkorról (1. rész)
 • Maradisággal és babonasággal vádolni a középkort közönséges képmutatás, főleg a mai korban, amikor elég fellapozni bármelyik magazint vagy megnézni a televíziók műsorát, hogy meggyőződjünk arról, milyen nagy népszerűségnek örvendenek a különféle jósnők, kártyavetők vagy Fülöp-szigeteki gyógyítók…

 • Nem emberi kéz festette
 • Mint ahogy Jézus képe a torinói leplen, a Guadalupei Szűzanya csodás képe is megfejthetetlen rejtély a tudomány jelenlegi állása szerint. A krónikákban feljegyezték, hogy a képet Szűz Mária az 1531-es jelenések során hagyta az indián Juan Diego tilmáján.

 • Az Egyház Vietnamban – a remény útja
 • Az első történelmi említés a katolikusok vietnami jelenlétéről 1533-ból származik. Ez egy régi vietnami krónikában található, mely azt az információt tartalmazza, hogy abban az évben kiadtak egy királyi rendeletet, mely egész Vietnamban betiltotta Krisztus hitét (a krónika megemlíti még a misszionárius nevét is – Ignácot –, aki felelős volt a „bűntettekért”).

 • Az Egyház és a homoideológia
 • A Biblia egyértelműen elítéli a homoszexualitást, egészen a kezdetektől. Már az első könyvben, a Teremtés könyvében, ezt olvassuk: „Szodoma és Gomorra miatt tetéződött a panasz, és bűnük nagyon súlyos” (Ter 18,20).

 • „Sokakat kell kiragadnod az ördög karmai közül”
 • A misztikusok és a stigmatizáltak különleges ajándékok az Egyház és az emberiség számára. Isten az ő életükön keresztül rendkívüli módon szólítja meg az emberek lelkiismeretét, és megtérésre, bűnbánatra hívja őket. Korunk egyik nagy misztikusa és stigmatizáltja Wanda Boniszewska nővér (1907–2003) az Angyalokról Nevezett Nővérek Kongregációjából. Nem mindennapi személy ő, Isten választotta ki, hogy – Marthe Robinhoz és korunk más stigmatizáltjaihoz hasonlóan – a világ gonoszságáért elégtételt adva tegyen tanúságot hősies áldozatával.

 • A Katolicizmus Amerikában a kedvezőtlen körülmények ellenére is jelen van
 • A pápa szavai valóban prófétaiak voltak: Miután 1644-ben visszatért Kanadába, Jogues atya újra a misszionáriusi munkának szentelte magát. 1646-ban az irokézek fogságba vetették és megölték őt. Majdnem 300 évvel később, 1930-ban, XI. Pius pápa szentté avatta és a hit vértanújává nyilvánította Jogues Izsák atyát.

 • Az Isteni Orvos és orvossága
 • Minden szentmise során megjelenítődik az emberi történelem legfontosabb eseménye: Jézus Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása. A feltámadt Úr mindannyiunkat meghív arra, hogy teljes mértékben részesüljünk a sátán, a bűn és a halál fölött aratott győzelmében. Meg akar minket gyógyítani szeretetével, meg akar minket ajándékozni örömmel, békével és minden kegyelemmel, melyre a mennybe vezető úton szükségünk van.

 • A katolicizmus küzdelmes története Angliában (I. rész)
 • A nyugati országok közül Anglia volt az első, amelyre kiterjedt az Egyház evangelizációja. I. Nagy Szent Gergely pápa a VI. században missziót küldött a félszigeten lakó germán, angol és szász népekhez. A misszió élére Szent Ágostont nevezte ki (ne tévesszük össze az ismert egyházatyával), aki egyben Canterbury első érseke is lett (Anglia katolikus prímása). A római misszióval egy időben Angliát ír-skót missziók is evangelizálták, amelyeket ír szerzetesek vezettek (a Zöld Sziget apostolának, Szent Patriknak lelki követői).

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86