Látott és hitt

Látott és hitt
 • A muzulmánok megnyílnak az Igazságra
 • A muszlimok általam ismert legnagyobb csoportja, amely elfogadta Jézust, Egyiptomban van. A hagyományos kopt egyháznak több mint tízmillió híve van, de a muzulmánok állandóan támadják őket. Felgyújtják és felrobbantják a templomaikat, kirabolják az üzleteiket, a keresztény lányokat pedig elrabolják, megerőszakolják és háremekbe zárják. De vértanúságuk nem hasztalan – hitüket látva, melyet még az erőszak sem tör meg, nem egy muzulmán elgondolkodik: Az iszlám valóban a béke vallása? Ki az a Jézus, aki erőt ad nekik kitartani és megbocsátani?

 • Eucharisztikus csoda Buenos Airesben
 • A lelki élet krízisének egyik legbiztosabb jele az, amikor meggyöngül a hit, hogy a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Jézus fel akarja éleszteni a hitünket abban, hogy ő ott van az Eucharisztiában, s ezért a Katolikus Egyház történelmének folyamán jeleket ad nekünk – az eucharisztikus csodákat, melyek egyértelműen alátámasztják, hogy az Eucharisztiában maga az Úr van jelen, a feltámadt Jézus, istenségének és megdicsőült emberi természetének titkában. Az egyik ilyen eucharisztikus csoda 1996-ban történt Argentína fővárosában, Buenos Airesben.

 • A hit ésszerű alapjai
 • Esetenként hallhattunk olyan állításokat, hogy az értelem ellentétben áll a hittel. A hitetlen emberek gyakran úgy tesznek, mintha Isten elutasításának oka a racionális gondolkodás lenne. Valójában azonban Isten elutasításához először épp a tagadhatatlan tényeket kell elutasítani vagy ignorálni – s ez
  semmiképpen sem racionális vagy bölcs dolog.

 • Jel a nem hívők számára
 • A spanyolországi Zaragozától 118 km-re fekvő Calanda városa a „csodák csodájának” lehetett szemtanúja: a 23 éves Miguel Juan Pellicer csodás módon visszanyerte amputált jobb lábát. Éveken át tartó alapos kutatás és a történelmi dokumentumok átvizsgálása után a híres olasz író és újságíró, Vittorio Messori „A csoda” című könyvében jelentette meg ennek a rendkívüli eseménynek a leírását

 • Az ateisták és a keresztények hite
 • Emil Zola francia író azért utazott Lourdes-ba, hogy később megírja, hogy mindaz, ami ott történik, kizárólag a fantázia, illúzió, hallucináció és szélhámosság gyümölcse. Amikor Szűz Mária lourdes-i jelenésének barlangja előtt megpillantotta a sok meggyógyított ember votív ajándékát, állítólag ironikusan így szólt: „Sok botot és mankót látok, de egyetlen falábat sem látok közöttük.”

 • A Del Pilar-bazilika
 • „Fiam, szolgáljon ez a hely arra, hogy az emberek kifejezhessék tiszteletüket irántam. A te segítségeddel épüljön templom ezen a helyen az én emlékezetemre. Vigyázz az oszlopra, amelyen én vagyok, mivel az én Fiam, a te Mestered angyalokkal hozatta le az égből.”

 • Tudósok Isten létezéséről
 • Egy ötven évvel ezelőtt készült felmérésben a világ 398 legnevesebb tudósa közül mindössze 16 mondta magát hitetlennek, 15 agnosztikusnak és 367 hívőnek.

 • Sötétségből a fény felé
 • Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen, mert azt a Sátán zsinagógájának tekintette. Különös gyűlöletet táplált a Szűzanya kultusza, a papság és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete.

 • Aki elutasítja az Egyházat, utasítja el
 • A Szűzanya megjelent a fanatikus protestáns Bruno Cornacchiolának, aki – Szent Pálhoz hasonlóan – megtérése előtt üldözte Krisztus követőit. Mária Tre Fontane-ben jelent meg, Szent Pál apostol vértanúsága helyének közelében, akit Néró császár utasítására 67-ben fejeztek le.

 • A feltámadás különös ereklyéje
 •  

  Manoppello lakosai mindig is vélték, hogy a templomukban lévő Krisztus Arckép csodálatos módon rögzítődött a kendön, amely a sírban Jézus fején volt és a feltámadás tanúja lett.
 • A leghatalmasabb csoda, aminek a birtokában vagyunk
 • A „Die Welt” német újság 2004. szeptember 23- án leközölt egy cikket: Krisztus igazi arca címmel. A feltámadás különleges ereklyéjének megtalása?- írta Paul Baddy, egy ismert német újságíró. Az olasz média akkor, 1963-ban közölte le Szt. Pio Atya mondatát: „Volto santo Manopello - ban, az a legyagyobb csoda, minek a birtokában vagyunk”.

 • A manoppelloi lepel története
 •  

  Tudományos kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a Manoppello-i lepel Jeruzsálemból származik. Az Arc megörökítése Krisztus sírjában keletkezett, az Ő feltámadása alatt. Több, mint valószínű, hogy a Torinói lepel és a” Veronika Kendője” Edessaba kerültek, ahol az V. századig őrizték . A legrégebbi legenda, az u.n. Kamuliani, a VI.századból való, ez beszél a Krisztus Arcképről, mely 574-ben Konstantinápolyba került, az Edessa közelében fekvő Kamuliana nevű kis helységből.
 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86