A Del Pilar-bazilika

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

„Fiam, szolgáljon ez a hely arra, hogy az emberek kifejezhessék tiszteletüket irántam. A te segítségeddel épüljön templom ezen a helyen az én emlékezetemre. Vigyázz az oszlopra, amelyen én vagyok, mivel az én Fiam, a te Mestered angyalokkal hozatta le az égből.”

 

A zaragozai Szűz Mária-székesegyház kétségkívül az egyik legértékesebb és leghíresebb Mária kegyhelyek egyike. Hatalmas épület Spanyolország 4 legmagasabb tornyával, egy központi kupolával, és tíz kisebbel körbevéve. Egyet közülük Francisco de Goya alkotásai szépítenek. A Santa Maria del Pilar („Oszlopos Szűz”) Spanyolország és minden spanyol nyelvű és kultúrájú ország védőszentje.

E kegyhely története a Krisztus utáni első század közepére nyúlik vissza, amikor Krisztus feltámadása után Jakab apostol eljutott a mai Spanyolország területére. Evangelizációs missziója az Ibériai-félszigeten határozott elutasításra talált a helyi lakosság körében. Kr.u. 40. január 2-án éjjel Szent Jakabnak csak 8 tanítványt sikerült összetoboroznia. A találkozóra az akkor római fennhatóság alá tartozó zaragozai városfalain kívül került sor, az Ebro folyó jobb partján, azon a helyen, ahová a szalmát és a szemetet dobták ki. Missziójának teljes kudarcától való elkeseredettségében Szent Jakab úgy tervezte, hogy azonnal visszatér Palesztinába. És ekkor – ahogy azt a hagyomány tartja – azon a fagyos, januári éjszakán rendkívüli fény mutatkozott meg az égen, és angyalok jelentek meg, akik egy oszlopot (pilar) hoztak magukkal, melyen az Istenanya állt. Az angyalok letették az oszlopot a földre, s Mária így szólt Jakabhoz: „Fiam, szolgáljon ez a hely arra, hogy az emberek kifejezhessék tiszteletüket irántam. A te segítségeddel épüljön templom ezen a helyen az én emlékezetemre. Vigyázz az oszlopra, amelyen én vagyok, mivel az én Fiam, a Te Mestered angyalokkal hozatta le az égből. Emellett az oszlop mellett oltárt állítasz. Ezen a helyen, imáimnak és közbenjárásomnak köszönhetően, rendkívüli jeleket és csodákat fog véghezvinni a Legfenségesebb ereje, különösen azok életében, akik segítségül hívnak engem szükségükben. Ez az oszlop egészen a világ végezetéig itt fog állni.” Ahol az oszlop áll, Szent Jakab egy kis kápolnát épített fel, melyet Santa Capillanak nevezett el. (Jelenleg a hatalmas templom közepén helyezkedik el.) Jakab apostol néhány évvel később mártírhalált halt Jeruzsálemben, de földi maradványai visszatértek spanyol földre, és Santiago de Compostela városában helyezték végső nyugalomra. A keresztény lovagok, akik Spanyolország függetlenségéért harcoltak a muzulmán hadsereggel szemben, gyakran emlegették, hogy a fehér lovon ülő Szent Jakab számtalanszor megjelent nekik, hogy csapataikat az iszlám hadak ellen vezesse. Spanyolországnak csak 1170-ben, 450 éven át tartó állandó harcok után sikerült elnyernie függetlenségét a muzulmán uralom alól. Ettől kezdve, minden év október 12-én ünneplik a Pilar Kápolna felszentelésének évfordulóját. Kolumbusz Kristóf is október 12-én látta meg Amerika partjait. A Pilar-i kegyhely azért egyedülálló, mert a Legszentebb Szűznek itt nem jelenései voltak, hanem „földi testben” való titokzatos eljöve- telei – vagyis még akkor jelent meg testi valójában, amikor még itt élt a földön és Jeruzsálemben lakott. A templom Szent Kápolnájában található az oszlop (pilar), amely emlékeztet az Istenanya 40. január 2-án történt eljövetelére. A hagyomány szerint angyalok hozták és helyezték el ott az oszlopot. Az oszlop jáspisból van,  és minden díszítést nélkülöz, csupán egy ezüst lemezzel van bevonva, 177 cm magas és 24 cm átmérőjű. Ezen áll egy XVI. századból származó, fekete fából faragott 38 cm magas szobor, amely a Szűzanyát ábrázolja Gyermekével. Az oszlop a hit állandóságát szimbolizálja, és a kegyhelyet az Isteni Irgalmasság helyszíneként jelöli.

S érdemes arra is emlékeznünk, hogy Miguel Juan Pellicer amputált lába visszanövésének csodája 1640-ben történt ­– vagyis pontosan 16 századdal azt követően, hogy a Szűzanya megjelent Jakab apostolnak és 8 tanítványának. Mi több, ez is éjjel történt, körülbelül ugyanabban az órában.

 

   Mieczysław Piotrowski TChr atya

 

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86