A hit ésszerű alapjai

Szerző: Mirosław Rucki

Esetenként hallhattunk olyan állításokat, hogy az értelem ellentétben áll a hittel. A hitetlen emberek gyakran úgy tesznek, mintha Isten elutasításának oka a racionális gondolkodás lenne. Valójában azonban Isten elutasításához először épp a tagadhatatlan tényeket kell elutasítani vagy ignorálni – s ez
semmiképpen sem racionális vagy bölcs dolog.

Mérnök vagyok, kutatással, valamint tanítással is foglalkozom. A hitem nem gátol a tudományos munkában, bár vannak olyanok is, akik megkérdezik, hogyan lehet összeegyeztetni a hitet a józan ésszel. Úgy veszem észre, egyeseknek meggyőződésük, hogy a kereszténység irracionális dogmák összessége, melyekben gondolkodás nélkül, vakon kell hinni, a józan ész teljes kizárásával. Szerintem ez nem igaz, mivel legalábbis a Bibliában, mely a keresztény hit elsődleges forrása, nem találtam ilyen állítást. Épp ellenkezőleg: a Szentírás tele van olyan részekkel, melyek a reális valóság megkülönböztetésére és megítélésére buzdítanak, az értelem segítségével végzett elemzésére, valamint az ebből eredő következtetések leszűrésére. A kereszténység nem a vakhitet propagálja. Létezik azonban más hit is a „vakhiten” kívül? Nem áll ellentétben a hit fogalma az értelem fogalmával?
A hit szónak a magyar nyelvben több jelentése is van. A Pusztai Ferenc főszerkesztésével készült Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 2003) három fő és néhány további mellékjelentését
sorolja fel. Elsődleges jelentése eszerint „olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni, mégis bizonyosnak tartunk”. Ilyen értelemben használja a hit szót Szent Pál, azt állítva, hogy a hit annak bizonyossága, amit nem láthatunk, annak alapján, amit láthatunk (vö. Róm 8,24–25, 2Kor 5,6–8, 1Kor 15,17–20). Szent Pál megadja a hit definícióját, és azt állítja, hogy a hit nem tagadása az értelemnek, hanem inkább kiegészítése. A hitbe belefoglalhatjuk mindazt, amit nem láthatunk, vagy nem tapinthatunk.

 

A teljes történet

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86