A leghatalmasabb csoda, aminek a birtokában vagyunk

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

A „Die Welt” német újság 2004. szeptember 23- án leközölt egy cikket: Krisztus igazi arca címmel. A feltámadás különleges ereklyéjének megtalása?- írta Paul Baddy, egy ismert német újságíró. Az olasz média akkor, 1963-ban közölte le Szt. Pio Atya mondatát: „Volto santo Manopello - ban, az a legyagyobb csoda, minek a birtokában vagyunk”.

 

2006-ban Paul Baddy-nak megjelent egy újabb könyve: „Isteni Arc”- címmel. A manopelloi lepel elkalauzolja az olvasót egy lebilincselő kalandra az igazság kiderítése érdekében a Feltámadás különleges ereklyéjéről. Az anyag méretei:17×24 cm, egy ezüst ereklyetartóba foglalva. Manopello főtemplomának oltárán van kiállítva a nagyközönség számára; megtalálható a keresztrefeszített Krisztus arca. Manopello egy 5000 éves kis város, Abruziában fekszik Pescaratól 30 km-re. A környéken, Lancianban-ban található a híres Eukarisztikus Csoda Szentélye.
 

Nem emberi kézzel megfestett kép

20 év óta számos kitűnő tudós fáradozott a rejtélyes Manopello-i Krisztus Arca ereklyével. Mindannnyiuk eredményei állítják, hogy a kép a tudomány számára megmagyarázhatatlan módon keletkezett. Egy biztos, nem emberi kéz által lett megfestve, mint hasonlóan a csodálatos Mexikói Guadalupe-i Szűzanya képe vagy a torinói „Halotti lepel”. Azokat a legújabb kutatáshoz használt technikai műszereket, amiket a Halotti lepel analizálásához felhasználtak, A Manopello- i anyagnál is igénybevettek. A kutatások eredményei egyértelműen mutatják, hogy a modern tudomány nem képes választ adni, hogy milyen módon keletkezett a kép, s honnan jönnek ezek a rejtélyes színek, amelyek azt keltik bennünk, hogy a „ Szent Arc” képe megérint minket szépségével, és életet sugároz. Danto Vittore professzor vizsgálódásai során nagy felbontású lézeres szkennert használt. Ez a berendezés megmutatta, hogy a vizsgált szövet szálai között nincsenek meg a színek. A felnagyított mikroszkopikus felvételről rögtön látni, hogy az anyagon legkevesebb festéknyom sincsen. Hogyha a képet olajfestékkel festették volna meg, minden bizonnyal a fonalak között az üres helyeken megjelent volna. Ugyancsak kizárt, hogy akvarell technika, mivel a kontúrok, a szem és a száj vonalai olyan precízen tiszták, hogy lehetetlen az e fajta megfestése. A leginkább meghökkentő a Manopello- i lepel áttetszősége és a tény, hogy a kép mindkét oldalról tökéletesen látható- mint egy vetített képen. Nincsenek rajta semmiféle pigmentek. Minden bizonnyal a világegyetem unikumja. Másik fő jellemzője a Manopello-i képnek a változatossága, amikor különböző fényeknél más kinézetet ölt. A világítás variálásával egyetemben változik a kép is, mintha élne. Ha világos fény előtt nézzük, láthatatlan, mivel áttetszővé válik. Ebben a különleges arcképben megvannak mind a kép, mind a fotó, mind a hologram jellemzői- de mégis egyik sem. A portré árnyékai kifinomultabbak, mint ahogy meg tudnák festeni a világ legnagyobb festő géniuszai. Az arc visszaverődése sok olyan megmagyarázhatatlan jelenségre mutat rá, ami azt eredményezi, hogy a tudomány egy nagy rejtély előtt áll. A neoncső világításában a finom lepel mézarany színt vesz fel; pontosan úgy néz ki, mint a 13.sz.-i misztikus, Gertrudis Helfty leírta Krisztus arcát látomásokból látva Veronika kendőjét. Egyedül világos fényben a finom lepel egy háromdimenziós arcot jelenít meg, majdhogynem holografikusan. A szövet annyira érzékeny, hogy úgy tűnik összehajtogatás után beleférne egy dióhéjba. Vittori professzor a Bari egyetemről és Fanti prof. A Bolognai egyetemről a mikroszkopikus vizsgálatok folyamán megállapították, hogy a leplen nincsenek festéknyomok. Egyedül a szövet szemein látni, mintha magas hőmérsékleten megpörkölődtek volna. Az orvosok állítják, hogy a szálvégek kinézetéből az következik, hogy ennek az Embernek agyvérzése volt. A fogazata karakteres volt Palesztinában Krisztus idején az akkor élő embereknek. A tudományos vizsgálatok azt állítják, hogy a Manopello-i Isteni Arc kép nem emberi kéz által készült el.
Így ez nem más, mint ahogy a hagyomány mondja, archeizopoietos- vagyis nem emberi kéz által festett.
 

A legdrágább szövet

A Manopello-i Szent Arc bámulatbaejtő arckép, amely megmaradt egy drága antik szöveten. Egyedül egyes darabjai maradtak meg máig. Ez egy selyemszövet, tengeri selyemnek is nevezik, ami a legdrágább szövet volt az ókorban. A legrégebbi részletek ebből a drága anyagból, amelyek megmaradtak a mai napig a IV. sz.- ból valóak. Szakmai szempontból nézve lehetetlen bármit is ráfesteni a tengeri selyemre. A vászon szerkezetét Giulio Fanti prof. vizsgálta, aki megállapította, hogy egy nagyon vékony anyaggal állunk szemben, 120 mikron közepes metszetű cérnával szőve. Vékonyabb a nylonnál, az 1945-ben először előállított szintetikus szövetnél. A szövés technikája hagyományos, vagyis egyszerű és szabálytalan. Van a szálak között üres tér, 150-től 300 mikronig nagyságban. A szőttes áttetsző, ezért nevezik fátyolnak. A szálak között az üres tereknél nincsenek semmiféle pigmentek vagy más anyagok. Ki kell emelni egy különleges dolgot, mégpedig a tényt, hogy az ismeretlen eredetű színárnyalat 0,5 mm-t éri el, viszont a torinoi leplen 1 cm. L Portoghesi professzornő által vezetett,- aki az I. századi antik szövetek specjalistája- Manopello-i lepel tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy egy szövetselyemmel van dolgunk, vagyis a legdrágább antik anyaggal. Chiara Vigo professzornő-a legnagyobb világhírű szövetselyem ismerő-viszont a Man.-i fátyol pontos vizsgálatai után megállapította, hogy ez egy tengeri selyem, vagyis a szövet selyemfonalakból szőtt, amelyeket a nobilis tengeri kagylóból nyerik. Ezek nagyon értékes szöveteket az antik korban készítették. Most csak Sant’Antioco, Szardínia környéke az egyetlen hely a világon, ahol gyártanak kis mennyiségben szövetselymet. Egy tengeri Piuna nobilis kagylóból max. 2 gramm szövetet lehet nyerni. Vigo prof. Állítja, hogy egyedül a szövetselyem lehet ennyire áttetsző és finom, mint a Manopello-i kendő és egyben tűzálló, mint az azbeszt. Senki nem képes ilyen fajta anyagra bármit is ráfesteni, s még inkább egy tökéletes képet, amilyen Manpello-ban található. A szövetselymet lehet áztatni, de abszolút nem lehet ráfesteni egy ilyen vékonyka felületre. Paul Budde kiemeli, hogy „a jobb pupilla egyértelműen fel van tolva, ami fényképnél nem lenne lehetséges. A kép nem is hologram, amire annyira emlékeztet, amikor fény alá tesszük. A szöveten karakterisztikus hajtások futnak úgy, mintha a lepel sokáig össze lett volna hajtva: kétszer hosszában és kétszer keresztbe. A fényben a színek az umbra, a sziéna, az ezüst, a grafit, a méz, a barna és az arany között mozognak. Mivel a mikroszkóp alatt nem látszik semmilyen festékfolt és a hátulról beáramló fénytől átlátszóvá válik, mint az üveg, olyankor eltűnnek még a hajtások is. Ezeket a jelenségeket csak a szövetselymen (tengeri selyem) lehet megfigyelni- a legdrágább szöveten az antik világból (…) Fény alatt a szövet teljesen átlátszóvá válik, mialatt árnyékban grafit szürkének tűnik. Amikor a Szent Péter Bazilikában Luther Márton legelőször megpillantotta a leplet- Szt. Veronika kendőjének, nevezték akkor- valószínűleg fény alatt látta és ezért nem találta meg a képet rajta. Mély csalódottságát erőteljes állítással fejezte ki: „Állítjuk, hogy Veronika kendőjén meg van örökítve a Miurunk igazi arca. Eközben ez egy világos len részlet, amelyiket felemeltek. A szegény közemberek nem látnak semmit a világos lenen kívül a fekete deszkán”. Luther az első benyomásnál megállt, nem ment közelebb, hogy megbizonyosodjék. A argumentumok összeszedése a pápaság ellen, a válás és a különféle előítéletek
bezárták Luther előtt az utat, hogy megismerje az igazságot és azt eredményezte, hogy veronika kendőjét „ a római pápák ördögi csalásának” nevezte el.
 

Ugyanaz a személy

A tizedik fejezetben Maria Valtorta híres olasz misztikus személyes jelenéseiben (az összes írását kinyomtatták XII.Pius pápa kérésére) 1942 február 22-én lettekleírta a kövekező szavakat, melyeket Jézus adott át neki: „Veronika kendője ösztönző a ti szkeptikus lelketekre. Ti racionalisák, közönyösek, hitben megingók, akik lélektelen vizsgálatokat folytattok; hasonlítsátok össze az arc visszaverődését a kendőn a lepel visszaverődésével. Az első az Élő Arc, a második a Halott. Viszont a hosszúság, a szélesség, a szomatikus jellemzők, a forma, a karakter ugyanazok. Vegyétek magatok elé a két reflexiót. Meglátjátok, hogy ez Én vagyok. Emlékeztetni akarlak titeket arra, hogy ki voltam és ki lettem szeretetből értetek. Hogy ne vesszetek el, ne váljatok vakokká, elegendő kell, hogy legyen ez a két visszaverődés, hogy elvezessen titeket a szeretethez, a megtéréshez, az Istenhez” (Maria Valtorta: L ’ Evangelo come mi e stato rivelato, Centro Editoriale Valtoriano, 2003, s. 414). A Manopello-i arc kép fóliával való rátétele a Torinó.i lepel arcára az egy grafikus- matematikus bizonyíték arra, hogy ugyanarról beszélünk. Tudományos szemszögből nézve nincsen semmi kétség, hogy a két arc- a manoppellói és a torinói-100%-ban megegyeznek egymással szerkezetileg és méretileg. Az egyezés annyira különleges, hogy egy matematikus bizonyítékról kell beszélnünk. A Torinó-i halotti lepel és a Manopello-i „Isteni Arc” mindenképpen a legnagyobb csodák a világon. Tudományos szemszögből nézve ezek e képeknek nem lett volna szabad létezniük. Az egész világon nincs még egy ilyen, amely legalább jellemzőiben összeegyeztethető lenne a kettővel. Odanyújtva nekünk saját arcképét a Torinó-i leplen és a Man.-i leplen Krisztus hív minket, hogy megtérjünk, hogy személyes kontaktust vegyünk fel vele a megbánás és az eucharisztia szentségében., s a mindennapi, kitartó imádkozásban. De ne feledkezzünk meg arról, hogy: „A kereszténység nem a kultúra egy formája, ideológia, valamilyen fennkölt törvények és érdekek rendje. A kereszténység az egy Személy. A kereszténység egy Jelenlét. A kereszténység egy Arc: Jézus Krisztus!”(II. János Pál pápa, Berno, 2004.06.04.).
 
Ks. M. Piotrowski SChr

fordította: Urszula Schaffler

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86