Okkult gyógyulások

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Azok, akik az okkultizmus különféle formáinak hódolnak, önként kerülnek a gonosz rabszolgaságába. Különösen veszélyes a mindenféle gyógyítók, bioenergetikusok szolgálatainak igénybevétele, és a paranormális gyógymódok.

Miért van ez így? A keleti gyakorlatok és meditációk különféle technikái a kundalini energia növekedését vonják magukkal, ami azt eredményezi, hogy az emberben megnyílnak az ún. csakrák. Ezáltal olyan energiákkal kerül kapcsolatba, amelyek gonosz eredetűek. A csakrákon, vagyis energiaközpontokon keresztül az ember gonosz lelki erő uralma alá kerül. Ezt aztán mindenféle okkult tevékenységekre használhatja.

A Belgiumban született Jacques M. Verlinde 17 éves kora óta elutasította Krisztust és az egész katolikus vallást. Miután befejezte a tanulmányait, és megszerezte a nukleáris kémiai doktorátusát, Indiába utazott. Négy évig élt ott, és egy hindu asrámban éjjel-nappal különféle meditációs technikákat végzett, jógázott, mantrát ismételgetett, és mindezt azért, hogy megnyíljon és megtapasztalja Istent. Mégsem találta meg, amit keresett. Verlinde így emlékszik vissza az indiai tartózkodása alatt tapasztalt szokatlan élményeire: „A hosszú meditációk során sokszor megtörtént velem, hogy amikor a meditatív állapotból visszatértem, egy képet láttam magam előtt: egy gyönyörű nő arcát, aki nagyon szomorú volt, mégis gyengédséggel tekintett rám. Ez mindig nagyon meglepett, és kérdezgettem őt: Ki vagy? Valahányszor feltettem neki ezt a kérdést, elkezdtek folyni a könnyei, majd köddé vált. A megtérésem után sokat gondolkodtam ezen az élményen, és belül éreztem, hogy Szűz Mária volt az, aki jelet akart adni a számomra. A szenvedő anya, aki látja, hogyan vész el a gyermeke, hogyan hagyja őt el, ő viszont tiszteletben tartja a szabadságát, és csak a könnyeit tudja neki ajándékozni. Amikor 1995-ben már papként először Lengyelországba utaztam, ellátogattam Częstochowába a Szűz Mária-kegyhelyre. Nagyon meglepett, amikor a szentmise bemutatása során Szűz Mária ikonján felismertem annak a nőnek az arcát, aki Indiában meglátogatott, hogy találkozhasson velem.” (J. M. Verlinde: Isten kiragadott a sötétségből)

 

Amikor Jacques Verlinde hazatért Indiából, a jógának és a meditációnak köszönhetően nyitva voltak a csakrái. Feltűnt ez a radiesztétáknak, akik rábeszélték, hogy ezt a csodás erőt mások javára – betegek gyógyítására fordítsa. Verlinde akkor nem tudta, hogy mindez rossz. Elkezdett tehát inga segítségével diagnózisokat felállítani. Pontosan látta, hogy a vizsgált embereknek melyik testrésze beteg. Látnoki képességei voltak; ez érzékszervek nélküli megismerési mód, a lelki látás egyik fajtája. Az ember normális körülmények között az érzékszervei segítségével ismer meg dolgokat, de a szellemi lények – az angyalok és a démonok – közvetlenül és azonnal tudnak meg mindent. Verlinde rájött, hogy tud érintéssel gyógyítani. Úgy gondolta, hogy ez egy isteni ajándék, amely segítségével jót tehet az embereknek. Csak egy kis idő elteltével értette meg, hogy azok a személyek, akik az okkultizmus felhasználásával segítenek, az ismereteiket a gonosz lelkektől kapták, nem az angyaloktól.

Újonnan megtért emberként Verlinde mindennap imádkozta a rózsafüzért, és részt vett a szentmisén. A gyógyulása során rájött, hogy egy belső hang által valami titokzatos szellemi lény irányítja őt. Mindez az ún. channelingnek, vagyis egy rajta keresztül működő gonosz lélek hatásának a megtapasztalása volt. Verlindét ez az élmény nagyon nyugtalanította, de az emberek, akik hozzá hasonlóan az okkultizmus segítségével gyógyítottak, megnyugtatták, hogy ez egy barátságos, gyógyító szellem. Amikor viszont Verlinde szentmisén vett részt, ez a „barátságos” szellem hihetetlenül átkozódni kezdett. Verlinde számára ez egyértelmű jel volt, hogy egy gonosz szellemmel van dolga. Hogy megszabaduljon tőle, fel kellett keresnie egy ördögűző papot, aki többször is imádkozott felette. A gonosz szellemtől való szabadulása után minden gyógyító és diagnosztizáló képességét elveszítette. Számára ez világos jele volt annak, hogy a gyógyítás, amit végzett, nem Istentől származott.

 

Később Verlinde a lyoni egyetem tudósaival együtt vizsgálatokat végzett olyan embereken, akik az okkultizmus segítségével gyógyultak meg. Felfedezték, hogy csak látszólagos gyógyulásról volt szó, mivel ezeknél az embereknél a betegség tünetei egy másik testrészükre tevődtek át. Ezért ha valaki elmegy egy bioenergetikushoz – vagy valamilyen gyógyítóhoz – mondjuk lábfájással, valóban megszűnik a fájdalom a lábában, de néhány héten belül elkezd fájni a keze. A gyógyítónál tett következő látogatás megszünteti a fájdalmat a kezében, de bizonyos idő múlva elkezd fájni a feje, és így tovább. Így veszi kezdetét a gonosz erőktől való függőség ördögi köre.

Tudatában kell lenni annak, hogy az okkultizmus bármilyen formában való gyakorlása azt eredményezi, hogy az embert gonosz lelkek kezdik el irányítani és manipulálni, és ennek tragikus következményei lehetnek. A gonosz erőknek köszönhetően komoly gondok és szenvedések jelentkeznek testi, lelki és szellemi téren. Öngyilkos és gyalázatos gondolatok jelennek meg, továbbá az imádság és a szentségek elutasítása, szomorúság, depresszió, különféle kényszerek, ördögi kényszerek, amelyek akár megszállottsággá válhatnak.

Minden személy, aki az okkultizmust használja, és bioenergetikusok, jósok, mágusok szolgálatait veszi igénybe, még akkor is, ha nem tudatosan, de megnyílik a gonosz szellemek számára, akik kihasználják, és szolgájukká teszik őt. Ha pedig mindezeknek tudatában van, akkor vétkezik Isten első parancsolata ellen, és az egyik legnagyobb bűnt követi el.

A gyógyítás karizmája, amelyet Isten nyújt az Egyház egyes tagjainak, teljesen más, mint az okkult gyógyítás. Az Egyházon belüli gyógyítás ajándéka a Szentlélek közbenjárásával történik; ő kinyilatkoztatja Jézus teljes győzelmét az ördögön, a bűnön és a halálon. Ennek az eredménye a lelki öröm, a béke és a szabadság megtapasztalása, ugyanis először a lelki gyógyulás megy végbe azáltal, hogy kiengesztelődünk Istennel, és mindenestül alárendeljük magunkat az ő akaratának. Ha ezek után a testi gyógyulás is bekövetkezik, az mindig a lelki gyó-gyulást jelzi. A legfontosabb mégis a lelki gyógyulás, amely a bűn elutasításában és az Istennel való kiengesztelődésben mutatkozik meg. Hiszen éppen a kiengesztelődés szentségében, találkozva Istennel, aki maga a szeretet és az irgalom, történnek „a legnagyobb csodák, melyek állandóan megismétlődnek” – mondta Jézus Szent Fausztinának. „Hogy meglássuk ezt a csodát, nincs szükség hosszú zarándoklatra, nem kellenek szertartások, csupán helyettesem elé kell járulni, s hittel megvallani nyomorúságtokat. Ekkor megmutatkozik irgalmam egész terjedelmében. Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket. Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával; hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz.” (Napló, 1448)

A legsúlyosabb bűnök egyike 

Az okkultizmus az ördög vallása. Sokféle formájának gyakorlása az egyik legsúlyosabb bűn, ugyanis ez Isten első parancsolatának az elutasítása. Az okkultizmushoz tartoznak többek között a bioenergiával való gyógyítás, a radiesztézia, a mágikus átkok, a spiritizmus; a hipnózis és a transz használata a diagnózis felállítására vagy gyógyításra; de ugyanúgy a népi gyógymódok is, a jóslás, az asztrológia, a látnoki tevékenység, a tenyérjóslás, a tarotkártyák vagy más módszerek használata jövendölésre; a keleti harcművészetek, a keleti meditációk, a jóga, a horoszkópban való hit, az amulettek, az atlantiszi gyűrűk stb.

 

Minél nagyobb az emberek vallási tudatlansága, minél gyengébb a hitük, minél ritkábban imádkoznak és járulnak a szentségekhez, annál könnyebben fordulnak a babonák és az okkultizmus felé. Azok, akik elszakítják a hiten és szereteten alapuló, Istenhez fűződő kötelékeiket, azt hiszik, hogy egyedül is megtalálják a teljes boldogságot a gazdagságban, az élvezetekben, a hatalomban és az egészségben. Céljaik, terveik, vágyaik eléréséhez az okkultizmus különböző formáihoz fordulnak, hogy titokzatos, nem anyagi természetű erőket használjanak ki. Jósokhoz, látnokokhoz, asztrológusokhoz, bioenergetikusokhoz, varázslókhoz fordulnak, meditálnak, jógáznak stb., hogy megvalósítsák terveiket és vágyaikat. Mindenféle amulettek, talizmánok, mozdulatok, ráolvasások, szertartások segítségével különleges hatalmat akarnak szerezni a betegségek és a sikertelenség fölött, hogy uralják a valóságot, amelyben élnek, és az összes önző vágyukat kielégítsék.

Ha egy személy az okkultizmus bármilyen fajtáját alkalmazza, elfordul az igaz Istentől, aki a legnagyobb boldogság, és megnyílik a titokzatos, démoni erők számára abban a tévhitben, hogy éppen azok hozzák meg számára a kívánt boldogságot. Az ilyen hozzáállás következménye az, hogy eluralkodnak rajta a gonosz erők, vagy akár a teljes megszállottság.

Számtalan példája van annak, hogy valaki ugyan csak egyetlenegyszer találkozott egy bioenergetikussal, egy jóssal vagy egy látnokkal, utána mégis hihetetlen fejfájást kapott, szorongásos vagy depressziós állapotba került, vagy álmatlanság, nyugtalanság gyötörte.

Az egyetlen lehetőség a gyógyulásra, arra, hogy kikerüljünk az ördög befolyása alól, a terápia, amelyet Jézus ingyen kínál nekünk. Őszinte gyónással és intenzív imával kell kezdened, hogy Jézus elszakítsa az összes köteléket, amely a gonosz erőkhöz fűz, és amelyet az okkultizmus által hoztál létre. Szükséges, hogy, ha csak lehetséges, mindennap vegyél részt a szentmisén, a szentáldozáson, ajánld fel Jézusnak a testi-lelki szenvedésed, ajánld fel magad Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, imádkozd a hagyományos rózsafüzért és az isteni irgalmasság rózsafüzérét, és olvasd a Szentírást.

Ahhoz, hogy kiszabadulj a gonosz erők karmaiból, és begyógyuljanak a lelki sebeid, elsősorban időre van szükséged. Ezért türelemmel kell viselned a szenvedést. Akkor a nehéz helyzet, amelyben épp vagy, áldássá válik, és a szentségben való megérés útja lesz. A Jézusban való határtalan bizalom segítségével biztosan győzni fogsz.

 

P. M. Piotrowski TChr

 

Azoknak, akik szeretnének megszabadulni a démoni erőktől, és felhagyni az okkultizmussal, a következő imádságot ajánljuk:

 

„Uram, Jézusom, kérlek, bocsásd meg a bűnöm (ezt pontosan nevezd meg, pl. spiritiszta szeánszokon való részvétel; inga, tarotkártya, horoszkóp, jóslatok, jövendölések, tenyérjóslás felhasználása; jógagyakorlatok végzése; bioenergetikusok, látnokok, jósok szolgálatainak igénybevétele stb.). Lemondok minden okkultista tevékenységről, és kijelentem, hogy csak te vagy az én életem Ura.” Utána ezt mondd: „Sátán, lemondok rólad és az életemben gyakorolt befolyásodról. Az Úr Jézus nevében utasítalak, hogy ne működj tovább az életemben! Ámen.”

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86