Tartalomjegyzék: 9. szám

Szerző: editorial staff

Drága Olvasóink!

XVI. Benedek pápa arra hívott minket, hogy a hit évében fedezzük fel újra a hitet, ezt a drága kincset, mely a feltámadt Jézus Krisztussal való találkozásból fakad. Ő tanít a Katolikus Egyházban, ő bocsát meg minden bűnt, és ő adja meg az élet teljességét. XVI. Benedek pápa azt írja, hogy a hit „napjainkban is olyan ajándék, amelyet föl kell fedeznünk, ápolnunk kell, és tanúsítanunk kell” (Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a hit évéhez), s „a »hit kapuja« (vö. ApCsel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten Igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik (vö. Róm 6,4), minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe, az Úr Jézus feltámadásának köszönhetően, aki azt akarta, hogy a Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne hisznek, részesüljenek az ő dicsőségében (vö. Jn 17,22)” (Porta fidei, 1).

 

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86