Jézus meggyógyított engem

Szerző: świadectwo

Przemek a nevem, 19 éves vagyok és szeretném megosztani veletek gyógyulásom tanúbizonyságát.

 

Olyan komoly dologról van szó, mint a homoszekszualitás. Szeretném elmondani, hogy az Isten hogyan gyógyít be sebeket és rossz hajlamokat, melyek látszólag gyógyíthatatlanok.
A középiskolában olyan voltam, mint minden más korombeli fiú. Voltak barátnőim. Az egyikkel másfél évig jártam. Valóban éreztem hogy szerelmes vagyok, mégis, a tudat alatt éreztem még valamit, ami megrémített. Férfiak iránt éreztem vonzalmat. Eleinte ezek csak „ártatlan fantáziálások” voltak.
Később – sok korombeli fiúhoz hasolóan – problémám volt a tisztaságommal.
Maszturbálás közben fiúkra gondoltam, de ilyen jellegű filmeket is néztem.
Egyszer orális szekszben vettem részt . Nem szeretném leírni, mit csináltam akkor pontosan, mert nem erről van itt szó. Most, ahogy írok a múltamról, undort érzek amiatt, amit akkor tettem, de tudom, ha megosztom veletek az akkori érzéseimet és elmondom, hogy milyen változás jött létre bennem, igaz tanúságot teszek az Isteni Irgalmasságról.
Undort éreztem azért, amit csináltam és saját magam iránt is. A Sátán vádol és kísért bennünket, azt mondja, hogy semmik vagyunk Isten szemében és undorítóak. Az igazság egy kicsit más. Amennyiben az, amit teszünk, undorítónak számít az Isten szemében, Ő sohasem ítél el bennünket, hanem azt mondja, hogy szabaduljunk meg ettől a bűntől, térjünk meg, mert ezek a cselekedetek saját magunkat ítélik el.
„A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irígységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal.” (Róm 1,27-30)
„Nem tudjátok, hogy a gonoszoknak nem lesz részük Isten országában?
Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő , sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló, nem részesül Isten országában.” (1 Kor 6,9,10)
Ezekkel a cselekedeteimmel elsősorban Istent bántottam meg, de barátnőmet is megbántottam, aki semmiről nem tudott, végül magamat is. Ami a legrosszabb volt, hogy keresztény közösséghez tartoztam. Mégis úgy gondolom, hogy talán ez mentette meg az életemet, mert a közösségi találkozásokon lehetősége volt arra, hogy még közelebbről megismerjem az Istent. Ott megtapasztaltam a Szentírás olvasása által, hogy Jézus minden sebet meggyógyít, még a homoszekszualitást is.
Tovább olvasva a Korintusiakhoz írt levelet látjuk:
„Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek és megigazultatok Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk Lelke által.” (1 Kor 6,11)
Reményt találtam ezekben a szavakban. Az Isten által küldött szó és parancs azt szolgálja, hogy mindannyian találkozhassunk az égben, de fontos az is, hogy megegyeznek az emberi természettel.
Ez az állítás tehát, hogy a homoszekszualizmus nem más, mint bűn és nem szerelem, ebben teljesen biztos vagyok!!! Ennek megértése – saját példám szerint – nem könnyű, de a gyógyuláshoz vezető első lépés.
Kérlek Téged, akinek hasonló hajlama van, ne engedd magadhoz azt a gondolatot, hogy a homoszekszualitás egy természetes dolog. Én, aki egy bizonyos ideig homoszekszuális voltam, ezt nagyon jól tudom. Nem azért írom le ezeket a szavakat, hogy rád ijesszek, hanem azért, hogy igazoljam a bűnből való felállásnak, Istentől kapott kegyelmét. Arra is kérlek, hogy e levél elolvasása után járulj szent- gyónáshoz. Még akkor is, ha három napot, két órát a gyóntatószékben töltesz.
Tedd meg ezt!!! Isten a te boldogságodat szeretné, de én nagyon jól tudom, hogy a homoszekszualitás ehhez nagy akadályt jelent. Isten szavára hallgatva biztosan te is érzed bensődben, hogy nem vagy ilyen és változtatni akarsz magadon, de mindig megbotlasz. Ne felejtsd : soha ne add fel!
Péter apostol is sokszor elbotlott: vízen szeretett volna járni, de elsüllyedt, háromszor tagadta meg Jézust, bár halála előtt esküdözött, hogy nem tagadja meg Őt. Péter nagy volt, mert mindig fel tudott állni.
Nem az számít, hányszor botlasz meg, hányszor nézel bűnös vággyal egy férfire. Az a fontos, hogy akarsz-e változni, szeretnél-e meggyógyulni, tudsz-e Isten elé állni és elmondani: ”Uram, tudom, hogy a Te szemedben csak egy porszem vagyok, de a Tied vagyok! Ezért kérlek, mutasd meg nekem az irgalmasságodat és gyógyíts meg engem. Látod, hogy botladozom, de szeretnék felállni és továb menni – Hozzád, Uram, Jézusom, Megváltóm.”
Ha nem tudod bevállalni gyengeségeidet, ha bensődben nem érzel őszinte bánatot, imádkozz, hogy érezhesd! Kérd, hogy Isten adja meg neked az őszinte bánat kegyelmét. Itt megint kiemelem, hogy a Sátán mindig fog bennünket kísérteni.
Felgyógyulásom óta egy év telt el, de a Sátán még mindig vádol és felemlegeti a múltamat. Így tesz, mert vesztett. Az Isteni Irgalmasság győzött. Isten szavaival vigasztal bennünket :„Mindenki, aki Kriszusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.” (2 Kor 5,17)
Végezetül összegezném amit leírtam. Emlékezz, hogy az Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok lehessünk. Jézus a megtérésünket szeretné és mindent megtesz, hogy úgy legyen. Őt, csak a szabad akaratunk korlátozza.
Ezért könyörgök: imádkozz, hogy az Isten gyógyítsa meg szívedet, hogy magadat teljesen az Ő akarata alá tudd rendelni! Talán képtelen vagy felfogni, hogy mi is történik veled igazából, de hagyatkozz teljesen Jézusra, mert Ő a mi Utunk és Életünk!
Másodszor, ha már a gyógyulás útján vagy Isten által, -ehhez is időre van szükség – ne felejtsd: Isten soha, de soha nem ítél el téged! Amikor elesel, Ő kezét nyújtja neked. Ne feledkezz el Máriáról sem , aki Anyánk és a te boldoságodat szeretné! A mi boldogságunk a lelkiismeret szabadsága Istenben. Nem az evilági szabadság, hanem az Isten szabad szeretete, mely valóban csodákra képes.
Amikor szívedben vádolást érzel, az a Sátán műve, aki fél, hogy elveszít téged.
De ne félj! Gyakran járj templomba, minden botlás után menj gyónni, imádd Jézust, kérd a Szentlélektől a szabadság ajándékát és imádkozd a szentolvasót!
Legutóbbi tapasztalataim arra tanítottak meg, hogy a Sátán fél a felszentelt dolgoktól.
Legyen nálad rózsafüzér, kereszt, szent kép! Küzdj az isteni szabadságért, a megtisztulásért, gyógyulásért és a felszabadultságért! Isten úgy vezet téged, hogy meg fogsz lepődni. Megengedi neked, hogy valóban szeresd a nőt, az Ő igaz szeretetével. Kívánok neked buzgó imádságot, kitartó küzdelmet - nem egyedül, csakis Istennel! Imádkozom, hogy az Isten áldjon meg mindenkit kitartással, hogy meggyógyuljon a homoszekszualitásból és a keményszívűeknek nyissa meg a szemét, hogy lássák meg, mennyire irgalmas az Isten. Merüljenek el az Isteni Irgalmasságban, Jézus kegyelmében és a Szentlélek fuvallatában! 
 
 Przemek
korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86