Miért pont a TSzM?

2010-07-08

 

Erre a kérdésre feleljenek részletek azoknak a leveleiből, akik a Tiszta Szívek Mozgalmához csatlakozva, Mária által Jézusra bízták magukat. Vállalva, hogy konkrét tettekkel munkálkodnak önmagukon, a tisztaság útjain követik Őt, felfedezve az igazi szeretet jelentését:

 

„Nagy örömmel szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy csatlakoztam a Tiszta Szívek Mozgalmához. Valamikor teljesen más életet éltem: meccsekre jártam (főleg a sportpályán kívüli események érdekeltek), rossz társaságban forogtam, az alkoholos bulik a haverokkal teljesen normális dolognak tűntek... És így éltem ebben a züllöttségben több évig, míg Jézus be nem kopogott koszos szívembe, és megtisztított. Megmutatta, hogy másképp is lehet élni és boldognak lenni. Két éve már, hogy a Megszabadított Emberek Közösségéhez tartozom – és józanságomat Istennek ajánlom fel, az alkoholizmus rabságában szenvedő emberekért. Most úgy döntöttem, hogy belépek a TSzM-be, hogy a jövendőbelimet megajándékozhassam tisztaságommal, amelyben már több mint egy éve kitartok. Hiszem, hogy az igazi szerelmet tisztaságra kell építeni, és annak ellenére, hogy a mai időkben ez nem könnyű, »mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.«, és én sziklára akarok építeni. Ez a szikla pedig Jézus.” Dani

 

„Amióta beléptem a TSzM-be, az életem teljesen megváltozott, és a tönkretett lelkiismeretem lassan meggyógyul. Csak most láttam be, hogy sok éven át vak voltam az Úr világosságára. Elvakított a pornográfia és a tisztátalanság.

Épp most ünneplem egyik személyes sikeremet: 50. napi tisztaságomat. Az imádság és a Szentírás olvasása tanítanak megkülönböztetni a jót a rossztól. Tudom, hogy az utam hosszú és göröngyös lesz, és hogy sajnos még nem egyszer csalódást fogok okozni Megváltómnak – de harcolni akarok. Nektek pedig azt kívánom, hogy megtaláljátok missziótok célját itt a földön!” Máté

 

„Úgy döntöttem, hogy csatlakozom a TSzM-hez nem csak azért, hogy megőrizzem tisztaságomat, hanem azért is, hogy a függőségben élő emberekért imádkozók körébe tartozzam.  Tudom, hogy együtt kikönyöröghetjük a tisztaságot a világnak. Ne féljünk tanúskodni a tisztaságról, még akkor is, ha mások félreértenek és beskatulyáznak az »elmaradottakhoz«. Legyünk a tisztaság bátor tanúi!” Egy olvasótok

 

„Nyolc éven át bűnben éltem. Egyik éjjel, teljes tanácstalanságban, sírva, azt mondtam, hogy nincs Isten. Valójában ez egy kiáltás volt egy olyan ember részéről, akit nem szeretnek, és aki szeretetért könyörög. Isten meghallotta kiáltásomat... Amikor a hadseregben voltam, elmentem egy gyalogos zarándokútra Częstochowa-ba. Három szentgyónás nélküli év után részesültem a bűnbocsánat szentségében, de akkor még messze voltam az igazi megtéréstől. Rögtön a zarándokút után elkezdtem rózsafüzért imádkozni. Az elején meg kellett magammal küzdenem szó szerint minden tizedért. Idővel már az egész rózsafüzért imádkoztam. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét is mondogattam. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten Anyjának köszönhetem, hogy egy évvel a Jézussal kötött éjjeli »megállapodás« után abbahagytam az önkielégítést. Először egy hónapot bírtam ki, aztán egy következőt. Nagyon nehéz volt, mert a Sátán minden nap kísértett. Mégsem hagytam fel a rózsafüzér imádkozásával. Most már majdnem egy éve, hogy kitartok a tisztaságban. Járok gyónni, gyakran áldozok, imádkozom a rózsafűzért, és ma csatlakozom a TSzM-hez.” Tamás

 

„Végre eldöntöttem! Csatlakoztam a TSzM-hez. Úgy döntöttem, hogy magamat és az életemet feláldozom Istennek. Csak Ő segít engem problémáimban és a kételkedés idején. Akarom, hogy Jézus segítsen nekem felállni minden bűnömből. Csak Istenben találom meg az igazi boldogságot, csak Vele tudom biztonságban érezni magamat, mert tudom, hogy Ő mindig Velem van. 15 éves vagyok, de tudom, mit akarok az életemben. Meg akarom őrizni a tisztaságomat, és miután részesülök a házasság szentségében lelki folt nélkül az egész tisztaságommal akarom átadni magamat a férjemnek. »Aki nem tud ura lenni testének, az a teste rabjává vagy ellenségévé válik«. Ezért akarom, hogy az Isten pártoljon engem a tisztaság megőrzésében, valamint a szív egyszerűségében. Igazából akarok szeretni.” Dominika

 

„»Így hát a hit ajándék, de egyben feladat is«. Ezek XVI. Benedek pápa szavai az utolsó lengyelországi zarándokútjáról, amelyek tudatosították, hogy az Úrtól kapott ajándékok és kegyelmek nem az én tulajdonaim, és hogy ezeket meg kell osztanom más emberekkel, hogy erősítsem őket a hitükben, reményükben, szeretetükben. A TSzM-hez akkor csatlakoztam, amikor már teljesen lemondtam sikertelen harcomról, amit a lelkem és a testem tisztaságáért vívtam. Akkor nagyon erősen és biztatóan megihletett a Szentlélek, hogy ehhez a közösséghez csatlakozzak. Így is tettem, és nem sajnálom. A TSzM Imádság imádkozása, és a benne foglalt mutatók radikális betartása, képessé tettek a bűn és a gyengeségem legyőzésére. Jézus teljesen meggyógyított a tisztátalanság bűnéből, ami gyermekkoromtól egész életemen át kísért. Ezt meg akarom köszönni Neki. Most tudom, hogy csak Ő tud teljesen megszabadítani minket a gyengeségeinktől. A tisztaságért vívott lelki harcban segít nekem Mária – Szeplőtlen Fogantatott Legtisztább Anya, illetve a szentek – boldog Karolina Kózkówna, Maria Goretti és sokan mások. Gyengeségeim és a válság pillanataiban erősítenek Szent Pál szavai: »Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében (...) mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.« (2 Kor 12,9-10) »Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.« (Róm 12,21). Mindenkit, akik a testi vágyakkal és más gyengeségekkel harcol, kérek – ne kedvetlenedjetek el, és a kísértés idejében az Irgalmas Jézusnál találjatok menedéket, és Szent Fausztinával együtt ismételjétek: »Jézus, bízom Benned minden reménytelenség és reménytelenséget tükröző benső érzésem ellenére.« (* Napló 24.)

 Mélyen hiszem, hogy minden ember, aki csak résnyire nyitja szívét Isten kegyelmére, megváltoztathatja az életét, Jézus meggyógyíthatja gyengeségeiből és bűneiből - »Mert Istennél semmi sem lehetetlen.« (Lk 1,37).” Mária

 

* Boldog Maria Fausztina Kowalska nővér, Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete), ford. Trojan Márta, Eger, 1998,

 

 

„Csatlakozni szeretnénk a Tiszta Szívek Mozgalmához, hogy szerelmünk tisztaságban és az egymás iránti tiszteletben fejlődjön, hogy elérje az érett és igazi szeretet állapotát, amely kész az áldozathozatalra. Szeretnénk kitartani az elhatározásunkban a házasságkötésünk pillanatáig. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nagyon komoly döntés, ami nagy önmegtagadást kíván meg, de elhatároztuk, hogy komoly és felelős döntéseket hozunk, engedmények nélkül. Mivel tisztában vagyunk gyengeségeinkkel, annál inkább át akarjuk adni magunkat Jézusnak, az Ő gyógyító kegyelmének. Tudjuk, hogy a TSzM-hez való csatlakozás pillanatától kezdve Jézus még inkább segíteni fog bennünket akkor, amikor kísértésnek leszünk kitéve, és csak az Ő kegyelme erősít majd meg bennünket, mert Ő mindig velünk van, és erőt ad abban a pillanatban, amikor a leginkább szükségünk van rá. Erősen hisszük, hogy nincs szebb, mint megnyílni Isten működésére, és megengedni már most Neki, hogy tevékenykedjen az életünkben, s ez biztosan az igazi boldogság és öröm elérésével jár majd a házasságunkban is. »A Démon csak egy ajtót ismer a lelkedhez: az akaratodat.« (Pio atya).” Móni és Péter

 

„Csatlakoztam a TSzM-hez, és ezzel elkezdtem életem új szakaszát – szívem megtisztítását a tisztátalanságtól. Már kilenc hónapja kitartok a tisztaságban az elsőpénteki szentáldozásoknak köszönhetően. Ma elkezdem a gyengeségeimmel való küzdelmet. Teljesen Jézusra bíztam magam – megengedem Neki, hogy döntsön a jelenemről és jövőmről. Jézusom, vezess engem! Úgy, ahogy Te akarod, nem pedig ahogy én.” Magda

 

„23 éves koromban ismertem meg Jézust. Négy évig vándoroltam Vele, és utána elvesztettem Őt kilenc hosszú évre. Beleestem az alkoholizmusba és a  tisztátalanság mocsarába a pornóújságok és filmek által. Egy éve depresszió gyötör, de ennek köszönhetően újra megtaláltam Jézust, vagy inkább megengedtem Neki, hogy Ő rám találjon. Neki adom a szívem, csatlakozom a TSzM-hez, és áldását kérem.” András

 

„A barátommal együtt minden nap felvállaljuk az út nehézségeit, amelynek neve Jézus. Látván, milyen hibákat követtünk el a múltban, új életet építünk. Már nem ő, én, az én és ő tisztátalansága, a gőg és az egoizmus van, hanem – az Úr Isten, mi és az Ő terve, amit nekünk szán. Ez nem egyszerű út, de ez az egyetlen. A kapcsolatunkat minden nap felajánlom Istennek és a Legszentebb Szűzanyának. Mikor a rózsafüzért imádkozom, kérem, hogy legyen az Édesanyánk, és vezessen minket. Amióta elfordultunk a rossztól, mindennapi életünkben egyre több a megértés, az alázat, a másik szolgálata, az öröm, a lelki derű, az érzékenység és a türelem. Jézus kihúzott engem és jövendőbeli férjemet az önkielégítésből. Házasság előtti tisztaságban élünk, és jelenleg egy természetes családtervezés tanfolyamra járunk, hogy minél jobban felkészüljünk a házasságra és szülői szerepre. Megújult a szentségi életem is.

Ha elestek, adjátok mindezt oda Istennek a szentgyónáskor, és erősen, nagyon erősen tartsatok ki Jézus mellett. Az ördög mindent megtesz, hogy visszafordítson erről az útról, mert jól tudja, mennyi mindent szerezhettek. Ne adjátok föl! Küzdjetek – Jézussal együtt!” Fruzsi

korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86