2018-28 Tanúságtétel

A megtérés ajándéka

dec 03, 2018 Tanúságtétel

Tanúságtételemet négy évvel a megtérésem után írom, Isten iránti hálám jeléül mindazért, amivel megajándékozott, mert tanúságot akarok tenni irgalmasságának nagyságáról.

A fiatalságomat Istentől és az ő tanításától távol töltöttem. Életembe fokozatosan befurakodott a cigaretta, az alkohol, az egyre nagyobb tisztátalanság, a káromkodások és az emberekkel szembeni ellenséges hozzáállás. Vadházasságban éltem, depresszióban, egyre nagyobb magányban, és napról napra egyre jobban gyűlöltem mindent és mindenkit. Biztos voltam benne, hogy az élet már semmi jót sem hoz számomra. Abban az időben esett szét a hosszú ideig tartó kapcsolatom, és egy világ omlott össze bennem. Azt hittem, ez már a vég. De később megértettem, hogy az Úr helyet készített önmaga számára.

Megkezdődött az Egyházba való fokozatos visszatérésem. Néhány hónappal később megismerkedtem egy remek lánnyal, később feleségül is vettem őt. Én már el is felejtettem, hogy valaha egy szerető feleségért imádkoztam, de Isten nem felejtette el. Életem sorsdöntő pillanatában az ő imája és „lelkivezetése” által jutottam el az életgyónáshoz (huszonnégy éves létemre ez volt életem harmadik gyónása!), és hozzásegített, hogy fokozatosan Jézust ismerjem el egyedüli Uramnak.

»Olvass tovább:
PDF bolt: https://pdf.milujciesie.org.pl/hu/
Előfizetés: https://zamow.milujciesie.org.pl/hu/